ELEKTROREVIZE-Kopal Revize elektroinstalací a hromosvodů

Provádím

 • Výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize elektroinstalací.
 • Při uvádění do provozu se ověřování bezpečnosti instalace provádí podle norem např. ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2.
 • Zvláštní objekty se revidují podle norem řady ČSN 33 2000-7-XXX.
 • Při ověřování bezpečnosti instalace, která již v provozu je, se postupuje dle předpisů, které byly platné v době uvedení elektroinstalace do provozu.

 • Výchozí, pravidelné nebo mimořádné revize LPS - systém ochrany před bleskem.
 • Jestliže bylo LPS nainstalováno po únoru 2009, postupuje se při provádění revizí LPS dle norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2.
 • Hromosvody nainstalované před únorem 2009 se revidují podle předpisů, které byly v době instalace platné (např. norma ČSN 34 1390).

 • Revize elektroinstalace v místnostech pro lékařské účely (nemocnice, zdravotnická zařízení).
 • Ověřování bezpečnosti instalace ve zdravotnických zařízeních se provádí podle norem ČSN 33-2000-7-710 a ČSN 33 2140.

 • Revize (nepřipevněných) elektrických spotřebičů.
 • Ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů se provádí podle normy ČSN 33 1600 ed.2.
 • Maximální lhůty mezi revizemi elektrických spotřebičů používaných např. (při administrativní činnosti, ve školách, hotelech atp.) je 24 měsíců.

 • Revize odběrných míst ČEZ.
 • Revize z důvodu nového odběru, nebo změny sazby.